נוגה כלים. נגה

למשל: דברי מאכל שהינם מותרים על-פי ההלכה היהודית, שייכים לקליפת נוגה הגשושית הגיעה למרחק של פחות מ־4,000 קילומטרים מעל קצות העננים
חללית זו היוותה את יריית הפתיחה בפרויקט הסובייטי המוצלח הטמפרטורה אינה משתנה באופן משמעותי בין הצד שבו יש יום לצד שבו יש לילה למרות סיבובו האיטי של נוגה פחות מסיבוב אחד בשנה של נוגה; בקו המשווה פני השטח של נוגה מסתובבים 6

נוגה

חללית זו הייתה האובייקט הראשון שיוצר על ידי אדם שחדר אטמוספירה של כוכב לכת כלשהו מלבד ארץ , והראשונה שפגעה בשטחו.

10
נגה
הגשושית צילמה יותר מ־4,000 תמונות של נוגה
נגה
נוגה כלים
הכמות העצומה של CO 2 באטמוספירה אינה מאפשרת לחום הנוצר מקרני השמש להיפלט לחלל על ידי , וכך גורמת ל חזק
במקור הייתה אמורה להיות חללית חלופית ל אשר שוגרה למאדים, אך בסופו של דבר משימתה של מארינר 4 הצליחה ולא היה בכך צורך, ולכן, נשלחה מארינר 5 אל נוגה מדידות הראו שהסלעים שעל נוגה הזכירו במאפייניהם על פי כמות ה, וה שבהם
החללית זיהתה רעמים וברקים לראשונה על נוגה אור השמש על פני השטח של נוגה קלוש בשל מעטה העננים העבה שמחזיר את רוב הקרינה לחלל

נוגה

קרוב ל־90% מפני השטח של נוגה נראים כמורכבים מ חדשה יחסית.

24
נגה
תכנון חללית שתעמוד בחום ובלחץ דרש שימוש בטכנולוגיות שפותחו רק תוך כדי התוכנית
נוגה
הסתבר גם שעל החללית להיות כבדה מאוד, ושחיישנים רבים אינם יכולים לתפקד בתנאים כה קיצוניים
נוגה
תופעה זו הטעתה את הקדמונים לחשוב כי נוגה הוא שני כוכבים שונים