תשואות קופות גמל להשקעה. דירוג קופות גמל להשקעה

גילוי נאות תכני האתר מבוססים על מידע שנאסף על ידי צוות האתר ונועדו לשמש ככלי עזר להחלטה בלבד » » דירוג עדכון אחרון — סוף יוני 2020 אנחנו מציגים כאן לשימושכם דירוג עדכני של תשואות קופות הגמל להשקעה, בשני מסלולי השקעה נפוצים — מסלול כללי ומסלול מניות
חלק מהקישורים באתר הם קישורי שותפים, המקנים לנו עמלה בעת ביצוע רכישה לאחר לחיצה על קישורים אלה, ללא עלות נוספת למשתמשי האתר

דירוג קופות גמל להשקעה

מכיוון שקופות הגמל להשקעה פעילות רק מנובמבר 2016, וחלק מהחברות נכנסו לשוק רק בחודשים ינואר ופברואר 2017, התשואות המופיעות בדירוג קופות הגמל להשקעה בעמוד זה הן לתקופה המירבית שבה ניתן להשוות בין כלל בתי ההשקעות המרכזיים — מפברואר 2017 ועד היום.

2
דירוג קופות גמל להשקעה
דירוג קופות גמל להשקעה — מסלול כללי תקופת נתונים: פברואר 2017 — מאי 2020 דירוג שם קופת גמל להשקעה תשואה שנתית ממוצעת 1 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 4
דירוג קופות גמל להשקעה
חשוב לזכור שהשוואה בין קופות גמל להשקעה יש לבצע לאורך טווח זמן של 3 שנים לכל הפחות, וכי השוואה לפי תקופות קצרות של חודשים או שנה בודדת, אינה מומלצת
דירוג קופות גמל להשקעה
מסלול השקעה מניות בקופות הגמל להשקעה נחשב למסלול ברמת סיכון גבוהה, עם שיעור מניות של עד 100%

דירוג קופות גמל להשקעה

.

29
דירוג קופות גמל להשקעה
דירוג קופות גמל להשקעה
דירוג קופות גמל להשקעה