الجعيدي وش يرجعون. البحث عن الاصول.. اصول و انساب العائلات و القبائل النسابون العرب ::

Arab Tribes - Y-DNA Classic Chart For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages
You may learn more about Y-DNA STRs on the learning page Haplogroups in red are predicted

الجعيدي وش يرجعون

Y-DNA STR markers change mutate often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage.

عتيبة (قبيلة)
The color coding of STR marker names is explained
الظفيري وش يرجعون
This page displays Y-Chromosome DNA Y-DNA STR results for the project
الجعيد وش يرجعون ، أصل قبيلة الجعيد
2][FGC1721] 186071 Abbasi Sudan J-L222 12 23 14 10 13-18 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 28 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 33-35 13 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 00-001-J1[FGC1695][L222
2][FGC1721] Cluster A1 [FGC39213][ZS9061] B124968 M Saudi Arabia J-L222 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 19 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 20 18 32-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 22-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 32 15 8 15 11 25 27 20 14 12 12 11 13 9 11 11 10 11 11 30 11 13 22 15 12 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 14 17 9 11 11 210859 Al-Ofisan Al- 3ayethi Al- 3ameri Yamama
It uses the classic format In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing

الجعيدي وش يرجعون

The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch haplogroup , and actual STR marker results.

1
الجعيد وش يرجعون ، أصل قبيلة الجعيد
العيسى وش يرجعون
البحث عن الاصول.. اصول و انساب العائلات و القبائل النسابون العرب ::

الجعيدي وش يرجعون

.

بريطانيا ام نيوزيلندا
عتيبة (قبيلة)
الزايدي وش يرجعون , قبيلة الزود عائلة الزايدي