חמש מגילות. מגילות ים המלח

המסורת מבארת את שירי האהבה כמתכוונים לאהבה שבין ה' לעם ישראל In most communities, Esther is the only book accompanied by blessings before and after, but certain communities adopted the custom of the to recite blessings before the other four megillot as well
CJP is not responsible or liable to you or any third party for the content or accuracy of any materials provided by any third parties על המגילות המגילות, שתוארכו החל במאה ה-3 לפני הספירה ועד המאה ה-1 לספירה, נתגלו בשנים 1956-1947 ב-11 מערות לחופיו הצפון-מערביים של ים המלח

מגילה

כינוי לכל אחד מחמשת הספרים בתנ"ך השייכים לחלק הכתובים: מגילת רות, שיר השירים, קהלת, איכה ומגילת אסתר.

Lima Gulungan
כעת, באמצעות השותפות עם Google, אנו יכולים להביאן לקהל רחב ככל האפשר"
מגילה, חמש מגילות
Very Good: A book that does not look new and has been read but is in excellent condition
Five Megillot
מגילת קֹהֶלֶת: ספר המביא דברי הגות, חכמה ומוסר, שכתיבתו מיוחסת לשלמה המלך
Pembacaan Lima Gulungan ini dilakukan khidmat pada komunitas Ashkenazim, tapi banyak tidak mengkaitkan ketiga kitab tersebut dengan tiga festival itu אבל באשר לקשר בין שלושת המגילות האחרות לבין שלושת הרגלים הקשר אינו חד- משמעי
ויושבים לארץ ומדליקין קצת נרות רק בכדי שיוכלו לומר איכה וקינות, ואומרים איכה וקינות גם כן בנחת ודרך בכי, ומפסיק באיכה מעט בין כל פסוק ופסוק למילה "מגילה" יש עוד פירושים

מגילה, חמש מגילות

חמש מגילות מגילת רות, שיר השירים, קהלת, איכה ומגילת אסתר, מצויות בתנ"ך אחרי הספרים תהלים, משלי ואיוב.

30
מגילות ים המלח
צורה עתיקה זו נשתמרה עד היום בשימוש דתי: ספר התורה שקוראים בבית הכנסת עשוי קלף ומגולל כמגילה עתיקה
מגילות ים המלח
מגילה
לדוגמא: ב מדרש מנמק את קריאת מגילת רות בחג השבועות "לפי שהמגילה כולה חסד"