בבא מאיר. מדוע ה`בבא מאיר` מופיע בספר החסידים? • תגלית מרתקת

בפרשנותו היה החלטי בהיצמדותו לדרך הפשט; למסקנותיו העצמאיות תרמה ידיעתו בלשון הרב אלעזר גר בבית ש מוליכה ממנו אל , ובעשרות השנים האחרונות יצא מביתו פעמים בודדות בלבד
לכן סביר להניח שהוא נולד בין השנים — והאחרון אחרון נשכר, דברי רבי מאיר

מאיר אבוחצירא

מכתב הניחומין ששלח הרבי, ל'בבא סאלי' זצוק"ל בשנים האחרונות לאחר שיצא הספר "תולדות חב"ד במרוקו" ובו תיעוד נרחב על קשרי הבבא סאלי ובנו הבבא מאיר, עם הרבי ושלוחיו במרוקו, נערכו מפגשים מיוחדים, בין צאצאי השליח הרב מטוסוב וכותב השורות לבין צאצאי רבי מאיר אבוחצירא — הבנים: האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא, האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, החתנים: הרב עמינדב-מכלוף קריספין רבה לשעבר של קרית ביאליק, הרב חיים פינטו רב הערים אשדוד וקרית מלאכי והנכד: האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו ועוד.

23
משפחת אבוחצירא
אבא וסבא היו בקשר אמיץ עם הרבי ושלוחיו"
משנה בבא קמא ד
וגם אמרו: העוסק במקרא מדה ואינה מדה, העוסק בתלמוד אין לך מדה גדולה מזו ומתוך כך לא הורגלו כל כך בפשוטן של מקראות וכדאמרינן ב: הוינא בר תמני סרי שנין וגרסינן כולה תלמודא ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו
מדוע מתועד
מילים אלו טומנות בתוכן קשרי ידידות ענפים, שאין להן אח ורע
מבין צאצאיו ידוע רק על בת אחת ושמה מרונא, שעבדה, כמו אביה, כרועת צאן ברעיון זה מרבה הרשב"ם להשתמש
ב שור שהוא מועד למינו ואינו מועד לשאינו מינו מועד לאדם ואינו מועד לבהמה מועד לקטנים ואינו מועד לגדולים למין שהוא מועד לו משלם נזק שלם ולמין שאינו מועד לו משלם חצי נזק אמרו לפני רבי יהודה והרי הוא מועד בשבתות ואינו מועד בימות החול אמר להם בשבתות משלם נזק שלם ובימות החול משלם חצי נזק ומאמתי הוא תם משיחזור בו שלשה ימי שבתות לאחר תמך בקביעת ו בברכה ב

משפחת אבוחצירא

מצד שני ייתכן שהוא ידע את התרגום רק מכלי שני ובמקומות פולמוסיים בלבד.

יצחק אביחצירא
ו שור שהיה מתחכך בכותל ונפל על האדם ומת נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם לנוכרי והרג בן ישראל לנפלים והרג את בן קיימה פטור
יצחק אביחצירא
שם ה במקורו הוא אביחצירא
אלעזר אבוחצירא
היו שציינו את דרך הפשט של רשב"ם, שהרשה לעצמו לפרש בניגוד לדעת חז"ל, כגורם שהרתיע את הלומדים משימוש בו
מכונה ה"בבא חאקי", שימש כ ב ו מבכירי , היה מראשי עיתון של הוציא מוסף מיוחד לזכרו בשם "נסתר וקדוש" עם תום ימי ה
לאחר עלייתו למד ב שבתל אביב אצל הרב שהיה מקורבו של סבו הבאבא סאלי וב לאחר כל הדברים האלה, מובן מדוע רבי מאיר אבוחצירא לאחר שעלה לארץ הקודש, מילא כרטיס בספר החסידים, באשר הוא היה עמוד התווך של מוסדות חב"ד במידלת וארפוד, והיה לו קשר מיוחד עם הרבי

משנה בבא קמא ד

בשנת נטען בתוכנית התחקירים "" שהרב אבוחצירא קיבל תרומות מאנשים שונים תוך שימוש באיומים וקללות.

13
מאיר אבוחצירא
שור של ישראל שנגח לשור של נכרי, פטור
מדוע מתועד
מכונה בפי יהודי "עטרת ראשנו"
יצחק אביחצירא
חזר ונגח שור אחר שוה מאתים, האחרון נוטל מנה, ושלפניו, זה נוטל חמשים זוז וזה נוטל חמשים זוז