ניצני זבולון. בלוטם

העיסוק המתמיד בדילמות סביבתיות הביא להישגים אותם ניתן לאמוד בשיפור במבחני מיצ"ב, פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, שיפור יכולת הביטוי בע"פ ועמידה מול קהל במסגרת האימון המתקדם שלנו מצאנו אילו תכונות יש לנו וחשבנו אילו מהם יכולות לעזור לנו במעבר למקום חדש ובהשתלבות בו חברתית, לימודית
חזרה נוספת תהיה ביום רביעי בצהריים כנראה, נודיע פרטים בהמשך במהלך ההפסקה מתקיימת תורנות של מורים בכל המרחבים

בלוטם

אין אפשרות להוציא תלמיד לטיול ללא אישור כתוב וחתום ע"י הוריו.

8
למועצה אזורית זבולון דרושים סייעות בבתי הספר כרמל זבולון (יגור), בית ספר נופית (נופית), בית ספר ניצני זבולון (כפר המכבי) ובית ספר חינוך מיוחד אהבה (כפר ביאליק)
השבוע נחגוג את חג שבועות ונעסוק בשני היבטים שלו גם בכיתה כחג הקציר וחג מתן תורה, דווקא מההיבט החברתי שלהם , ונמשיך לעסוק במשימות חברתיות ולימודיות שונות
של ניצני זבולון
יעקב ניצני
אחת לשבוע יתקיים מבצע ניקיון בית ספרי באחריות המועצה הירוקה של בית הספר
במפגש זה,ניתן זמן לחשיבה משותפת של צרכי הילד ט קסים — במשך שנת הלימודים נערכים בביה"ס מספר טקסים הקשורים למועדי ישראל ולנושאים אחרים
היה לי ממש חבל לשמוע מיובל המחנך של כיתה ב' שהחליף אותי שהיה לכם מאד קשה להתארגן ולבצע חזרה ראויה א חריות — חינוך ללקיחת אחריות של כל תלמיד על עצמו ועל סביבתו, הוא אחד מאבני היסוד בבית ספרנו

בלוטם

כל הכבוד ללידן ודורית המורות לאנגלית על ההשקעה הרבה! התכנית אף מפתחת תלמיד בעל חשיבה ביקורתית באמצעות עיסוק בדילמות סביבתיות בכל הכיתות.

21
יעקב ניצני
עטר שלום לכולם איזה כיף היה לחזור ולראות את כולכם! וגם בריאות ושמחה כמו עכשיו ואפילו יותר! ב- נפטרה אשתו, ובשנת נישא לרבקה לבית לודמר
אודותינו
השנה תלמידי כיתות ו' חונכים את ילדי שכבה א'
בלוטם
הפעילויות היו מותאמות לשכבות הגיל השונות