תפילה להדלקת נרות חנוכה. הדלקת נרות חנוכה

למנהג הספרדים, עיקר ההידור שידליקו נרות לפי מספר הימים אך לאומרים שחנו ביום כ"ה, יש ליישב על פי המבואר בזוהר הקדוש וכן פסק הרמב"ם, שבבית המקדש היו מדליקים את המנורה פעמיים בכל יום בבוקר ובערב, ועל כן אף אם חנו ביום כ"ה, נמצא שהדליקו באותו יום בבוקר אור גדול
ברוך אתה א-דני, א-לוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה גל עינינו ונביטה נפלאות מתורתך הקדושה לכוון לאמתה של תורה וסודותיה

סדר הדלקת נרות חנוכה

וְיִירְאוּ אוֹתוֹ כָּל אַפְסֵי אָרֶץ: אָנָּא בְּכֹחַ גְּדֻלַּת יְמִינְךָ תַּתִּיר צְרוּרָה.

11
זמן הדלקת נרות חנוכה
בשונה מנרות שבת שהם על-פי רוב לבנים, נרות חנוכה מיוצרים בצבעים שונים
היכנסו: סדר הדלקת נרות חנוכה
הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ קֹדֶשׁ וְאֵין לָנוּ רְשׁוּת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם
תפילה לחנוכה
אך או אלמנות שמתגוררות בגפן, מחויבות להדליק בעצמן
ולשיטת רש"י, רמב"ם ומרדכי, שהובאה בהערה 5, מי שיצא ידי חובת עצם ההדלקה בנרות שהדליקו בביתו בהעדרו, לא יצא ידי חובת הודאה, ויכול לצאת בשמיעת ברכת 'שעשה נסים' בהדלקה שבביהכ"נ ואילו בהדלקת נרות חנוכה יש שלוש מדרגות: חובת המצווה, למהדרין, ומהדרין מן המהדרין
נשים נשואות נהגו שלא להדליק נרות, מפני שהדלקת בעליהן נחשבת כהדלקה שלהן, ש'אשתו כגופו' וְנִהְיָתָה לוֹ לְפַח וּלְמוֹקֵשׁ וְגַאֲוָתוֹ נִשְׁבָּתָה

סדר הדלקת נר חנוכה

שבת כא, ב; כג, א; שו"ע תרעג, א.

הלכות וטעם הדלקת נרות חנוכה
וְכָל שְׁמוֹנַת יְמֵי הַחֲנֻכָּה הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ קֹדֶשׁ הֵם וְאֵין לָנוּ רְשׁוּת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם, אֶלָּא לִרְאוֹתָם בִּלְבָד, כְּדֵי לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל עַל נִסֶּיךָ וְעַל נִפְלְאוֹתֶיךָ וְעַל יְשׁוּעָתֶךָ
ערוץ התורה
מי שזהיר במצוות הדלקת נרות חנוכה, יזכה לחכמה, וינצל מאויבים, ויזכה לקום בתחיית המתים, וינצל מדינה של גיהנם
סדר הדלקת נרות חנוכה/תפילות נוספות
המשנה ברורה אומר שבירידים שיש מנינים כמה שבתות במקום אחד ויש להם ס"ת אפשר לברך מעין שבע ויתכן שזה הבסיס לברך במנין חצרות
וְנִזְכֶּה לְהַשְׁגָּחָה לְנִסִּים וְנִפְלָאוֹת מֵעַל לַטֶּבַע ולהוציא מדעת הטועים, נתפרש הכי כבר בתרוה"ד
זֶרַע שֶׁל קָיְימָא, וּבָנִים זְכָרִים

תפילה לחנוכה

באותם שמונה ימים שלחו את האנשים הבקיאים בהכנת שמן זית, שילכו לחלקו של שבט אשר, אשר ברכם בשמן רב, כמו שנאמר דברים לג כד : " ולאשר אמר ברוך מבנים אשר, יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו".

4
זמן הדלקת נרות חנוכה
והעמידה קרוב לנר החדש השמאלי מבוארת בח"א קנד, כג, ומ"ב יא
ברכה להדלקת נרות שבת, כולל תפילות נרות שבת
וכן לא ילך לישון באותו הזמן
ברכת הדלקת נרות חנוכה
שהרי גם במצוות שנשים פטורות, לפי מנהג אשכנז רשאיות לקיים בברכה, ק"ו בנרות חנוכה שנשים חייבות